Pronajímáte nemovitost a zatěžuje Vás řešení problémů s nájemci, chcete mít klid a pravidelný příjem z pronájmu? Pak můžete využít naši správu. 
  • Výběr nájemného
  • Úhrady a vyúčtování dodavatelům služeb
  • Úhrada čistého nájemného pronajímateli
  • Hlídání dodržování nájemní smlouvy
  • Pravidelná kontrola nemovitosti
  • Řešení problémů s nájemci
  • Roční vyúčtování nákladů
  • Příprava podkladů pro daňové přiznání
  • Poradenství